Publicaties

Artikel in het Friesch Dagblad van vrijdag 10 april 2020 met referentie naar beschouwend artikel van Hans Smelik en over de schenking van het schilderij “De Bewening” van de zeventiende-eeuwse schilder Anthony van Dyck aan het Noordbrabants Museum. Onder het artikel enkele berichten uit de sociale media.