Bestuur

Stichting Museum ’t Coopmanshûs
RSIN: 821323052
KVK: 01164007
Bank: NL73 RABO 0146 8755 59
info@coopmanshus.nl

Doelstelling

De Stichting Museum ’t Coopmanshûs stelt zich ten doel het stimuleren van het kunstleven in en in Friesland in het bijzonder op kunst- en cultuurhistorisch gebied, waaronder begrepen muziek en literatuur. De stichting ontvangt geen overheidssubsidies. Ze beoogt geen winst te maken en heeft de ANBI status, waardoor giften aftrekbaar zijn.

Bestuurssamenstelling

Antoon Ott kunsthistoricus en jurist voorzitter
Hans Smelik conservator en bewoner Coopmanshûs secretaris/penningmeester
Eleonore Pameijer fluitiste bestuurder
Andries Stokking conservator en bewoner Coopmanshûs bestuurder
Albert Nauta gepensioneerd ICT-professional bestuurder

Beloningsbeleid

De bestuurders van de Stichting Museum ‘t Coopmanshûs ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie kunnen worden vergoed, mits niet bovenmatig.

De Stichting heeft geen personeel in dienst.

Activiteitenverslag

De activiteiten van de Stichting Museum ‘t Coopmanshûs bestaan vooral uit het organiseren van klassieke concerten en het op aanvraag openstellen van Museum ‘t Coopmanshûs.

Het – als ANBI verplicht te publiceren – jaarverslag over 2022 vindt u hier

Verkort beleidsplan

Het beleid van de Stichting Museum ’t Coopmanshûs is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling. Hiertoe organiseert de stichting jaarlijks een aantal klassieke concerten en wordt Museum ’t Coopmanshûs op aanvraag opengesteld voor publiek.
De Stichting heeft geen winstoogmerk.
Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling.
De Stichting werft geen gelden.
Voor het beloningsbeleid van de Stichting, zie hierboven. Onkosten die zijn gemaakt in het kader van uitoefenen van de bestuursfunctie kunnen worden vergoed, mits niet bovenmatig.
De administratie van de Stichting wordt gevoerd door het bestuur en de inkomsten en het vermogen worden beheerd door het bestuur.