Programma 2022

CONCERTEN:

Holocaust herdenking In de Martinikerk in Franeker 2022 

Verboden muziek van vermoorde en vervolgde Nederlands-Joodse componisten in de Tweede Wereld oorlog

Zondag 10 april Palmpasen (na kerkdienst) om 11.30 uur.

Hans Smelik
Eleonore Pameijer

Woord van welkom door Hans Smelik, secretaris van de Stichting Museum ‘t Coopmanshûs en organisator van de holocaust herdenking in de Martinikerk 2022.

Toespraak door Eleonore Pameijer, oprichter van de Leo Smit Stichting  en artistiek coördinator van de Uilenburger Concerten en het Leo Smit Ensemble.

Opening van de tentoonstelling Componisten in Oorlogstijd van de Leo Smit Stichting door de commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, de heer Drs. A.A.M. Brok.

Muzikale medewerking van Eleonore Pameijer, fluit en Jochem Schuurman, orgel.

Dinsdag 3 mei aanvang lezing 20.00 uur

Prof. Dr. Klaas A.D. Smelik: Etty Hillesum

Zaterdag 7 mei aanvang concert 15.30 uur

Eleonore Pameijer-fluit en Tobias Borsboom-piano.
Werken van o.m. Dick Kattenburg (1919-1944), Rosy Wertheim (1888-1949), Leo Smit (1900-1943)
Verteller Hans Smelik

Zondag 8 mei aanvang 9.30 uur

Kerkdienst met Ds. Sytze Ypma, thema Etty Hillesum (1914-1943), muzikale begeleiding.
Eleonore Pameijer-fluit en Jochem Schuurman, orgel J.S. Bach en Henriette Bosmans (1895-1952).

Idem Aanvang 15.00 uur 

Tobias Borsboom vertolkt de twee door Mischa Hillesum (1920-1944) nagelaten préludes en 6 préludes van Henriette Bosmans (1895-1952)
Hans Smelik, verteller.