Stichting Museum 't Coopmanshûs - Franeker

(Stichting) Museum ’t Coopmanshûs
Voorstraat 49
8801 LA Franeker
Tel. 0517-383905
E-mail: info@coopmanshus.nl

Doelstelling

De Stichting Museum ’t Coopmanshûs stelt zich ten doel het stimuleren van het kunstleven in het algemeen en in Friesland in het bijzonder op kunst- en (cultuur)historisch gebied, waaronder begrepen muziek en literatuur. De stichting ontvangt geen overheidssubsidies. Ze beoogt geen winst te maken en heeft de ANBI status, waardoor giften aftrekbaar zijn. Kijk voor meer informatie bij bestuur.

Huis en collectie

Thomas Willeboirts Bosschaert: Bewening
Thomas Willeboirts Bosschaert: Bewening. Antwerpen ca. 1630

Het rijksmonument 't Coopmanshûs (1746) is een van de mooiste huizen van Friesland. Het werd genoemd naar haar bouwheer, de neuroloog Georgius Coopmans (1717-1800), die een vriend was van Eise Eisinga, de stichter van het beroemde Planetarium in Franeker. Het huis geniet al sinds 1943 als museum landelijke bekendheid. In de diverse kamers op de begane grond in het Coopmanshûs, waarin veel authentieke elementen bewaard zijn gebleven, is sinds 2006 een keur van schilderijen, meubelen en voorwerpen uit de 17de t/m 19de eeuw te zien uit de collectie van de huidige bewoners. De  prachtige keuken met koperwerk en een zaal met Hollandse en Vlaamse 17de eeuwse schilderijen zijn alleen al een bezoek waard.

Rondleidingen

(groepen) door het huis en collectie op afspraak via info@coopmanshus.nl

Huisconcerten

Regelmatig organiseert de Stichting huisconcerten. Het programma vindt u bij huisconcerten.

Nieuwsbrieven

Met enige regelmaat verstuurt de Stichting Nieuwsbrieven over haar activiteiten. Kijk bij nieuwsbrief om u daarvoor op te geven.